ÇALIŞTAY ADI: YÜRÜME VE DENGE BOZUKLUKLARI ÇALIŞTAYI

NORMAL BASINÇLI HİDROSEFALİ

Oturum Başkanları:
Fethi İdiman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Zafer Çolakoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

  1. NBH Klinik ve Patogenez:
    Ayşe İlksen Işıkay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD 
  2.  
  3. NBH Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi: 
    Banu  Özen Barut, SBÜ Lütfü Kırdar EAH, Nöroloji Kliniği