UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖRO-OTOLOJİ BPPV

Bu oturumda aşağıdaki koular kısaca anlatılacak ve katılımcılara birebir posteriyor ve lateral kanal BPPV’si tedavisine özgü düzeltici manevra eğitimi verilecektir.

Konu Başlığı: Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

Moderatör:
Gülden Akdal (Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Sinir Bilim Anabilim Dalları)

  1. Posteriyor Kanal  BPPV’si
    Pınar Özçelik (Bezmialem Vakıf üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)
  2.  
  3. Lateral kanal BPPV’si
    Hülya Ertaşoğlu Toydemir (Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)