UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖRO-OFTALMOLOJİ/NÖRO-OTOLOJİ

Konu Başlığı Olgularla Nörootoloji- Nöroftalmoloji

Oturum Başkanları:
Neşe Çelebisoy, (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Gülden Akdal, (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Sinirbilim AD)

Olgu Sunucuları:

1-Gülten Tata (Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
2-Dilek Top Kartı (Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
3-Yasemin Karakaptan (Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
4-Rahmi Tümay Ala (Ermenek Devlet Hastanesi Nöroloji)
5-Pınar Özçelik (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD)
6-Hatice Eraslan Boz Phd (Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji ABD)