ÇALIŞTAY ADI: NÖROGENETİK ÇALIŞTAYI

Nörogenetik Alanında Güncel Çalışmalar

Oturum Başkanları:
Sibel Uğur İşeri
Birgül Baştan

11:30-11:50
Beyinde demir birikimi ile seyreden nörodejeneratif hastalıklar (NBIA)
Zuhal Yapıcı

11:50-12:10
PremodiALS; ALS nin presemptomatik göstergeleri
Hilmi Uysal

12:10-12:30
Entelektüel Gerilikte genetik etiyolojiye yaklaşım
Bülent Kara

12:30-12:50
STisNA – İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu
Sibel Uğur İşeri

12:50-13:00
Tartışma