UZMANINA DANIŞINIZ ADI: NÖROGENETİK

Oturum Başkanı:
Sibel Uğur İşeri

Kişiye Özgün Hastalık Modellerme: Organoidler
Kaya Bilguvar    

Update on Diagnostics and Therapeutic Aspects of Inherited Metabolic Myopathies
Antonio Toscano         


Tartışma