UZMANINA DANIŞINIZ ADI: HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları:
Sibel Özkaynak, Feriha Özer

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Atipik Parkinsonizmde Klinik Özellikler ve Kırmızı Bayraklar
Yaprak Seçil

Atipik Parkinsonizmde Görüntüleme ve Diğer Biyobelirteçler
Ayşegül Gündüz

Tartışma