ÇALIŞTAY ADI: ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇALIŞTAYI

Serebral Palsi Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatörler:
Dr. Semih Ayta – (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV))
Dr. Pınar Topaloğlu,
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Baby at Risk and Early Diagnosis in Cerebral Palsy
Dr. Christopher Newman -
(Lausanne University Hospital, Paediatric Neurology and Neurorehabilitation Unit)

Erken Müdahale Yöntemleri
Uz. Fizyoterapist Tuba Derya Doğan –
(TSÇV Aile Danışma Merkezi)

Farklı Gelişen Çocuklara Nörogenetik Yaklaşım
Dr. Nihan Hande Akçakaya –
(Demiroğlu Bilim Ü. Nöroloji AD)