ÇALIŞTAY ADI: BAŞAĞRISI ÇALIŞTAYI

Konu Başlığı Çocuk - Ergen Başağrıları   

Oturum Başkanları:
Dr.  Aynur Özge
, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Dr. Derya  Uludüz
, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi

11:30-11:50
Başağrısına Yaklaşım  
Dr. Arife Çimen Atalar
, SBU Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Nöroloji Kliniği

11:50-12:10
Primer Başağrıları  ve Tedavisi
Uzm. Dr. Belgin Mutluay,
 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Nöroloji Kliniği

12:10-12:30
Başağrısı Nedeni Olarak Madde Kullanımı ve Dijital Bağımlılık  
Dr. Burcu Polat
, Düzce  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

12:30-12:50
Sık Görülen Sekonder Başağrıları 
Dr. Emel Ur Özçelik
, SBU Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Nöroloji Kliniği