3TG03

SAAT: 21:00 – 22:30
TEDAVİ GECESİ ADI: EPİLEPSİ
KREDİSİ: 1 KREDİ

1- TEDAVİ GECESİNE KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2- TEDAVİ GECESİNİN AMACI:
Günlük pratikte çocukluktan yetişkinliğe epilepsi sendromlarında tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunların olgu temelli olarak gözden geçirilmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.

3- TEDAVİ GECESİNE KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Epilepsili olgularda  özellikle tanı ve tedavide hekimi zorlayan özellikli olgularda tanı ve nöbet önleyici tedavi hakkında önemli noktaların üzerinden geçilerek katılımcıların tedavi planları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmaları sağlanacaktır

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, YAPILACAK UYGULAMALARA KATILMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5- TEDAVİ GECESİ PROGRAMI

Çocukluktan Erişkinliğe Epilepsi Sendromları

Moderatörler:
Çiğdem ÖZKARA, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Destina YALÇIN, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erhan BİLİR, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gülnihal KUTLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi
İrsel TEZER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Osman Oğuz Erdinç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöbetleri sonlanan ancak EEG bulguları devam eden ve özel gereksinimi olmayan çocuklarda tedaviyi nasıl yönetmeli?
Semih AYTA, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Nörokutanöz Hastalıklar ve Epilepsi
Abidin ERDAL, SBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Absans mı? Donakalım mı?
Güray KOÇSBÜ Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

JME mi? PME mi?
Seyda ERDOĞAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Otoimmune hastalıklar ve Epilepsi
Ebru Nur VANLI YAVUZ, Demiroğlu Bilim Üniversitesi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Cerrahi mi Nöromodulasyon mu?
Fulya EREN, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi