2YGK10

SAAT: 13:30 – 17:00
KURS ADI: ÇOCUK NÖROLOJİSİ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
Katılımcılara intrauterin dönemden itibaren myelin gelişim, plastisitesi ile ilgili temel bilgileri aktarak, çocukluk çağında görülen başlıca otoimmün ve genetik etiyolojili ak madde hastalıklarını tanıtıp bu hastalıklara ait tanı ve ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımlarını tanıtarak, anlatarak katılımcıların bu alana ait bilgi ve deneyimlerini artırmaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Myelin gelişimi, plastisitesi  ve çocukluk çağında görülen başlıca otoimmün ve genetik etiyolojili ak madde hastalıklarına ait tanı ve ayırıcı tanı ve tedavi  yaklaşımları

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Kredili Oturumun Adı: Çocukta Ak Madde Plastisitesi, Ak Maddenin Otoimmün Ve Genetik Hastalıkları

Moderatörler:
Dr. Cengiz Yalçınkaya
Dr. Füsun Ferda Erdoğan

Myelin Gelişim ve Myelin Plastisitesi:
Dr. Füsun Ferda Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Nörololoji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Birimi

Çocukluk Çağında Lökodistrofiler ve Ayırıcı Tanı
Dr. Pınar Topaloğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Çocukluk Dönemi Lökodistrofilerin Tedavi Seçenekleri
Dr. Cengiz Yalçınkaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

X-linked adrenoleukodstrophy: towards clinical trial readiness (ONLINE)
Dr. Marc Engelen, Amsterdam UMC location University of Amsterdam, Amsterdam Leukodystrophy Center

Çocukluk Çağı MS ve ADEM, NMOSD ve MOG ilişkili diğer demiyelinizan hastalıklarda ayırıcı tanı
Dr. Özgül Ekmekçi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı