2TGK02

SAAT: 09:00 – 17:00
KURS ADI: EPİLEPSİ
KREDİSİ: 4 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG

2-KURSUN AMACI:
Epilepsi hastalığının tanımlanmasında, tedavi planında, takipte ve prognozun öngörülmesinde elektroensefalografi (EEG) en etkili ve pratik tetkiktir. Ayrıca koma-ensefalopati gibi yoğun bakım hastalarının takibinde ve tedavi planında da önemli yer tutmaktadır. Bu kursta epilepsi sendromlarında, temporal ve ekstratemporal epilepsilerde, metabolik, toksik ve enfeksiyöz ensefalopatilerde,  nörolojik komorbid hastalıklarda EEG özellikleri ve klinik tablolar tartışılacaktır. İlk/tek nöbete yaklaşım, ilaç başlama ve ilaç sonlandırma, kadınlarda ve ileri yaş hastalarda epilepsi tedavisi ile sistemik hastalıklar varlığında tedavi sürecinin yürütülmesi ele alınacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu kursa katılanlar epilepsi sendromlarını ve sık görülen klinik tablolarda tanı ve tedavi sürecini daha iyi yönetebilecek, farklı EEG özellikleri ile klinik ilişkilerini kurabilecektir.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Kredili Oturumun Adı: Epilepsi Tedavisi

Moderatörler 
Naz Yeni, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ebru Apaydın Doğan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 1. Yeni Epilepsi Sendrom Sınıflaması- Güncellemeler
  Ayşe Kutlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2.  
 3. Temporal Lob Epilepsilerinde Klinik ve EEG
  Aylin Bican, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 4.  
 5. Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Klinik ve EEG
  Babürhan Güldiken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 6.  
 7. Metabolik, toksik, enfeksiyöz ensefalopatiler (Klinik ve EEG)
  Kemal Tutkavul, SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 8.  
 9. Nörolojik Komorbid Hastalıklar ve Epilepsi (Klinik ve EEG)
  Betül Tekin, SBÜ Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
 10.  
 11. Fonksiyonel nöbetler ve epilepsi ile karışan diğer durumlar (Klinik ve EEG)
  İrem Yıldırım

Moderatörler    
Nerses Bebek
, İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi
İrem Yıldırım, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 1. İlk /tek nöbete yaklaşım
  İbrahim Aydoğdu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2.      
 3. Hangi antinöbet ilaç, monoterapi/politerapi
  İbrahim Bora, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 4.      
 5. Tedaviyi sonlandırmak mümkün mü? Epilepsi biter mi?
  Göksemin Demir, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 6.     
 7. Kadın ve Epilepsi
  Demet Kınay, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 8.    
 9. İleri yaşta epilepsi tedavisi
  Özden Kamışlı, SBÜ  Bursa Tıp Fakültesi  Bursa Şehir Hastanesi
 10.    
 11. Sistemik komorbiditeler ve epilepsi tedavisi
  Demet İlhan Algın, Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi