1YGK01

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: MULTİPL SKLEROZ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
Bu kursta MS etiyolojisi ve immünpatogenezi gözden geçirilecektir. MS tanısı, klinik izole sendrom, radyolojik izole sendrom ve progresif MS kavramları ele alınacaktır.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu kursta MS’in başlangıcından progresif forma gelene kadar tüm aşamalar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. MS patogenezi ve etiyolojisine ilişkin konular hakkında bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Başlığı:  MS Etiyoloji ve Patogenezi

Oturum Başkanları:
Şeref Demirkaya, Canan Yücesan


MS Nöroinflamasyon
Egemen İdiman

MS Nörodejenerasyon
Aslı Tuncer       

Progresif MS güncel tanı ve tedavisi
Murat Kürtüncü           

Ara 
     
Oturum Başlığı: MS Erken Tanısı/Tanı Kriterleri?

Oturum Başkanları:
Nur Yüceyar, Hüsnü Efendi

Radyolojik izole sendrom tanı ve takibi
Aksel Siva        

Klinik izole sendrom tanı ve takibi
Yeşim Beckmann

MS Tanısı/Güncel Tanı Kriterlerinin Klinikte Kullanımı?    
Sabahattin Saip