1TGK05

SAAT: 09:00 – 17:00
KURS ADI: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR/PERİFERİK NÖROPATİLER
KREDİSİ: 4 KREDİ

        09:00-12:30: Temel Genetik Bilgiler ve Genetik Testler:
        Oturum Başkanı: Filiz Koç

 1. 09:00-10:30: Okay Çağlayan
  1. Genetiğe giriş: Temel genetik bilgiler ve kalıtım paternleri. 45’
  2. Genetik test çeşitleri; imkanlar/kısıtlamalar. 45’

  10:30-11:00: Kahve Arası

 2. 11:00-12:30: Okay Çağlayan
  1. Algoritmalarla olgu örnekleri. 45’
  2. Eş zamanlı yeni nesil dizileme veri analizi. 45’

  12:30-13:30: Öğle Yemeği

  13:30-17:00: Herediter Motor Nöron Hastalıklar ve Herediter Nöropatilerin klinik özellikleri, yeni gelişmeler ve tedavi çalışmaları:
  Oturum Başkanı: Yeşim Parman

 3. 13:30-15:00
  1. Amyotrofik Lateral Skleroz: Hilmi Uysal. 45’
  2. Spinal Musküler Atrofiler: Can Ebru Kurt. 45’

  15:00-15:30: Kahve Arası

 4. 15:30-17:00
  1. Charcot-Marie-Thoot: Yeşim Parman. 45’
  2. TTR-Amiloidoz: Hacer Durmuş Tekçe. 45’